لیست اخبار مقالات

جلسه مسئولین ستادبازسازی عتبات عالیات شهرستان مشهدمقدس با جناب آقای حمید مدیرمحترم نمایشگاه بین المللی مشهدمقدس

در روز سه شنبه مورخ 19/12/93 مسئولین ستادبازسازی عتبات شهرستان مشهدمقدس جلسه ای با مدیریت نمایشگاه بین المللی مشهدمقدس بمنظورتعامل وهمکاری بیشتر برگزار نمودند.

ادامه مطلب ...

برگزاری اردوی سه روزه اعضای ستادبازسازی عتبات عالیات استان البرز درمشهدمقدس :

به گزارش روابط عمومی ستاد باز سازی عتبات عالیات مشهد مقدس - اعضای محترم ستادبازسازی عتبات عالیات استان البرز روز دوشنبه درمحل ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان مشهدمقدس حضوریافتند.

ادامه مطلب ...

جلسه مسئولین ستادبازسازی عتبات عالیات مشهدمقدس بامدیر کل وسایرمسئولین محترم اداره پست خراسان رضوی

جلسه مسئولین ستادبازسازی عتبات عالیات مشهدمقدس بامدیر کل وسایرمسئولین محترم اداره پست خراسان رضوی – دراین جلسه جناب آقای شفیعی آمادگی اداره کل پست

ادامه مطلب ...

جلسه مسئولین ستادبازسازی عتبات عالیات مشهدمقدس با مدیر کل محترم اداره کل راه آهن خراسان رضوی

تشکیل جلسه مسئولین ستادبازسازی عتبات عالیات مشهدمقدس باحضورمدیر کل وسایرمسئولین محترم اداره کل راه آهن خراسان رضوی – دراین جلسه جناب آقای مهندس ضیائی مهر

ادامه مطلب ...

تمامی حقوق این سایت متعلق به سنتاد بازسازی عتبات عالیات می باشد Copyright © 2014 - All rights reserved.
طراحی سايت و بهينه سازی سايت توسط پورتال فراتک